Marvell NITROX Security Processor

NITROX V 安全处理器系列

多达 288 个专用安全核心,搭载高性能压缩引擎和带有 PCI-Express Gen 3 和 Interlaken 接口的虚拟化硬件